80592 - Η διάσταση

Ν. Λυγερός

Η διάσταση
της φόρμας
όταν είναι
ουσιαστική
ξεπερνάει
την ομορφιά
του jeans
αφού επιτρέπει
νέες κινήσεις
που οδηγούν
στην πράξη
σε μία ανάδραση
που δεν είχες
προβλέψει
ούτε φανταστεί
όταν την πήρες
και την έπιασες
παρόλο
που είχε
τρεις γραμμές.