80593 - Η υπερβατική συνέχεια

Ν. Λυγερός

Η υπερβατική συνέχεια
έπλασε πρώτα
τις απαιτούμενες
διαστάσεις
για ν’ ανακαλύψεις
την πτητική
μηχανή
πρώτα
και μετά
την ώρα
της δράσης
την ουσία
της απελευθέρωσης
όταν βλέπεις
τα πράγματα
με μία
επιπλέον
διάσταση
χάρη
στο έργο.