80594 - Η παράδοση

Ν. Λυγερός

Η παράδοση
δεν είναι
συντηρητική,
αποτελεί
το υπόβαθρο
για την καινοτομία
επειδή είναι
σημείο αναφοράς
έτσι είναι καλό
να την γνωρίζεις
για να ξέρεις
πού θα πας
όταν θα ξεπεράσεις
τα όρια
του παλαιού
για να βρεις
το νέο
της συνέχειας.