80618 - Η απόλαυση

Ν. Λυγερός

Η απόλαυση
πηγαίνει
με το ταλέντο
γιατί
και μ’ αυτή
χρειάζεται
συντονισμός
για να γίνει
η αλληλεπίδραση
των ανθρώπων
που νιώθουν
την ανάγκη
της αγάπης
διότι
είναι μία συναυλία
όπου παίζουν
μαζί τα όργανα.