80620 - Και τα γαλλικά

Ν. Λυγερός

Και τα γαλλικά
μιλούν
στην ψυχή σου
όταν αποκωδικοποιείς
τα σύμβολα
που έχουν
σχέση
με τον δεσμό
του Χρόνου
γιατί τότε
απολαμβάνεις
και το λευκό
κρασί
αφού έχεις
την επίγευση
που κρατά
καλά
το στόμα
κλειστό.