80621 - Μετά το τέλος 

Ν. Λυγερός

Μετά το τέλος
που δεν ήταν
τέρμα
γεύτηκες
την ουσία
του χρόνου
γιατί είχες
την πολυτέλεια
να απολαύσεις
τη βραδύτητα
του πάθους
ξεπερνώντας
κάθε όριο
για να ζήσεις
τον πρώτο
κύκλο
της πολυκυκλικότητας.