80622 - Η γέφυρα

Ν. Λυγερός

Η γέφυρα
με το κλειδί
αντιλήφθηκε
κατοπτρικά
την άλλη
της τριβής
αλλά
δεν μίλησε
γιατί ήξερε
ότι είχε
αλλάξει
ο κύκλος
κι είχε
ήδη
στο στόμα
την επίγευση
του Χρόνου.