80623 - Όταν έλαβες

Ν. Λυγερός

Όταν έλαβες
την εικόνα
με τα δύο τέλη
δεν περίμενες
το συνεχόμενο
της συνέχειας
αλλά μετά
κατάλαβες
πως ήταν
δώρο
για την ψυχή
και την αξιοποίησες
ανάμεσα
στα μαξιλάρια
με τα φωτεινά
χρώματα
πάνω
στο μαύρο
φόντο.