80625 - Με το μελάνι

Ν. Λυγερός

Με το μελάνι
του πάθους
γράψε
κάθε στιγμή
όταν αυτή
είναι κόσμος
ολόκληρος
για να ζήσει
πολλαπλά
το έργο
που παράγει
κάθε μέρα
χωρίς πoτέ
να είναι
καθημερινότητα
αφού αυτή
δεν υπάρχει
όταν αγαπάς.