80629 - Πριν δέκα χειμώνες

Ν. Λυγερός

Πριν δέκα χειμώνες
ήταν η αναφορά
που έκανε
η Σάγκα
για να μιλήσει
για την καταδίωξη
του ήρωα
και το γεγονός
ότι εκείνη
την εποχή
ερχόντουσαν
άνθρωποι
από την Ισλανδία
στη Νορβηγία
κι έλεγαν
ότι εκεί
υπήρχαν
καλές περιοχές.