80631 - Τα καρφιά των θεών

Ν. Λυγερός

Όταν έχτισαν
τον νέο ναό
μέσα του
κάρφωσαν
τα καρφιά
των θεών
κι ο χώρος
του ναού
αποτελούσε
άσυλο
ιερό,
αυτά
έλεγε
η Σάγκα
στα πρώτα
κεφάλαιά της
στον αναγνώστη.