80632 - Το αίμα των θυσιών

Ν. Λυγερός

Το αίμα των θυσιών
έμπαινε
σ’ ένα βάζο
που είχε
μέσα
ένα κλαδί
το οποίο
χρησιμοποιούσαν
για να το ρίξουν
πάνω
στους πιστούς
δίπλα
στις θέσεις
που ήταν
αφιερωμένες
στους θεούς.
Δεν γράφω
περισσότερα
αλλά μήπως…