80634 - Το ιερό βουνό

Ν. Λυγερός

Το ιερό βουνό
ήταν τόσο
σημαντικό
για τον ιδρυτή
που κανείς
δεν είχε
το δικαίωμα
να το κοιτάξει
χωρίς να πλυθεί
κι εκεί
δεν έπρεπε
να σκοτωθούν
ούτε ζώα
ούτε άνθρωποι.
Δεν λέω τίποτα
περισσότερο
αλλά μήπως
σου θυμίζει…