80637 - Το θέαμα

Ν. Λυγερός

Το θέαμα
έγινε
πιο όμορφο
με τον λόγο
που σ’ αγγίζει
πιο βαθιά
γιατί ακούς
όλη τη λειτουργία
κι όλους τους ψάλτες
σε μια εκκλησία
όπου η μουσική
έχει τη σημασία της
για ν’ ακουστεί
η αρμονική
ταλάντωση
και να εμφανιστεί
η κάθετη
απόλαυση
του φωτός.