80685 - Το κοινό ιερό

Ν. Λυγερός

Με τον ιππότη,
οι ψυχές
είχαν ανακαλύψει
το κοινό ιερό
κι είχαν απελευθερωθεί
από τα δόγματα του κενού.
Έτσι απέκτησαν
την ελεύθερη θέληση.
Τους είχε δείξει
ότι η θέληση της θέλησης
προερχόταν από την πίστη.
Γιατί αυτή ήταν
η ουσία
τον πίστευαν
επειδή έβλεπαν
και πέραν
του αόρατου
το φωτεινό μονοπάτι
πάνω από τη λάβα του ηφαιστείου.
Ήταν πιστές πηγαία
δεν αναρωτιόντουσαν
κι αν τον ρωτούσαν κάτι
ήταν και πάλι
για να ενισχύσουν
ακόμα πιο βαθιά
την αγάπη τους.
Η τεράστια προσφορά
δεν περίμενε τίποτα
και τα έκανε όλα
επειδή ήταν το πρέπον.
Κι αυτές δεν ήθελαν
να τις αφήσεις ήσυχες
διότι η πίστη
τους απελευθέρωνε.
Αντιθέτως τον ήθελαν
μαζί τους
και πέρα από κάθε υπέρβαση
γιατί έβλεπαν
τις πράξεις του
που άγγιζαν τον κόσμο.