80688 - Η γυμνή αλήθεια

Ν. Λυγερός

Οι περισσότεροι
αναγκάζονται
να αγοράσουν καρδιά
κι άλλοι ψυχές
ενώ αυτός είχε μία κόκκινη
και γαλάζιες
για να ζήσει
πολυκυκλικά.
Η πρώτη για την εποχή
κι οι άλλες για τους αιώνες
έτσι ζούσε διαχρονικά
και γι’ αυτό είχε βρει τις ψυχές.
Δεν ήταν μία επιλογή.
Ήταν μόνο εκλεκτός
κι αυτό από την αρχή,
η αναγνώριση
δεν άλλαζε τίποτα
για την πηγαία αγάπη…
Διότι δεν είχε ερωτήσεις
αλλά μόνο απαντήσεις.
Ήταν γυμνός με τις ψυχές
γιατί δεν είχε τίποτα να κρύψει
κι αν δεν φαινόταν κάτι
ήταν επειδή δεν είχαν δει
το φως που είχε ήδη  στείλει.
Διότι ήταν του βιβλίου
κι αν δεν τις είχαν διαβάσει όλες
ήξεραν ότι υπήρχαν
κι αν ήθελαν
θα έγραφε καινούργιες
κι όχι περισσότερες
γιατί ποτέ δεν περίσσευαν.
Η ομορφιά
δεν περιοριζόταν
κι η μοιρασιά της
ήταν πηγή ζωής
για τις ψυχές
που ένιωθαν
το θαύμα.