80692 - Η προσευχή των ψυχών

Ν. Λυγερός

Είχαν ζητήσει
το αθάνατο νερό
θεωρώντας ότι αυτό θα επέτρεπε
την ανάσταση της μνήμης
χωρίς να υπολογίσουν
ότι ήταν ήδη
ο Χιλιόχρονος μαζί τους
κι ότι είχε αρχίσει
την αναθεμελίωση
αλλά χωρίς
να το διευκρινίσει
για να μην συγκινηθούν
και να δακρύσουν
χωρίς λόγο
αφού ακόμα
και το θαύμα
θα γινόταν.
Πάντως άκουσε
την προσευχή τους,
θα έπιναν
την ουσία του μέλλοντος
για να μη χαθεί
μέσα στη λήθη
η γυμνή αλήθεια
και θα διέδιδαν
το έργο
που γέμιζε
το κενό
των πέντε αιώνων
και την καθυστέρηση
των δέκα
για να ζήσουν
οι επόμενοι
την ιστορία
χωρίς λήθη
επειδή ήταν το πρέπον
για τη συνέχεια
της Ανθρωπότητας.