80700 - Όταν η ιστορία συνάντησε τη μυθολογία

Ν. Λυγερός

Η μυθολογία των Αυτόχθονων Λαών
ήταν η ιστορία τους
γιατί ήταν πιο θεμελιακή
από τις χρονολογίες.
Η ιστορία των εξερευνήσεων
ήταν η μυθολογία τους
γιατί ήταν πιο θεμελιακή
λόγω των γεγονότων του Χρόνου.
Και πριν το 1000
όταν συναντήθηκαν
κανείς δεν ήταν έτοιμος
να ενώσει
τον κύκλο της μυθολογίας
με την ευθεία της ιστορίας
διότι φαίνονταν
ασυμβίβαστες όψεις του κόσμου.
Τότε κανείς δεν είχε επινοήσει
την πολυκυκλικότητα
του Χρόνου
που είχε τη δυνατότητα
να δημιουργήσει
ένα ενιαίο πεδίο σκέψης.
Αλλά τώρα αυτό το εργαλείο
ήταν ζωντανό
και μπορούσε
να αναθεμελιώσει
τη συνάντηση
για να φανεί
ένας ισομορφισμός
που ξεπερνούσε
τη διαφορά
πέρα της ταυτότητας.
Ήξεραν για τους Ινουίτες
αλλά δεν ήταν το ίδιο
γιατί τους έβλεπαν ήδη
δικούς τους
ενώ η ανακάλυψη εμφανίστηκε
με τους άλλους
που ήταν ήδη εκεί από πριν.