80701 - Πριν το 1000

Ν. Λυγερός

Serendipity.
Ιδεοθύελλα…
Ήταν η θύελλα
που είχε προκαλέσει
την πρώτη επαφή
με την Αμερική…
Η πορεία ήταν αρχικά
από την Ισλανδία
στην Γροιλανδία
και τελικά
η θύελλα τους πήγε στην Αμερική.
Κι αυτός που την είδε
εξιστόρησε το γεγονός
στον Κόκκινο
ο οποίος αγόρασε
το καράβι του
για να πάει να δει
τον νέο κόσμο…
Κι αυτός βρήκε πρώτα
τη χώρα της επίπεδης πέτρας,
μετά την χώρα του ξύλου
και τελικά τη χώρα του αμπελιού.
Εκεί έγινε το θαύμα
αφού αποφάσισε
ν’ αρχίσει την αποικία
της Βίνλαντ
όμως στο μυαλό του
νόμιζε ότι ήταν
και πάλι μόνοι.
Αυτό πίστευαν
και οι αυτόχθονες.
Οι Ινουίτες δεν είχαν λειτουργήσει
ως συνδετικός κρίκος,
ήταν του χιονιού
και ποτέ δεν ένωσαν
το ξύλο της θάλασσας
με το ξύλο της ξηράς.