80724 - Το φιλί της ψυχής

Ν. Λυγερός

Οι ψυχές έζησαν
ότι ο λόγος του ιππότη
είχε τη γεύση της ουσίας.
Γιατί αρχικά
είχαν δει
μόνο το φως.
Μετά άκουσαν
και τον ήχο.
Στη συνέχεια
τον άγγιξαν
με τα γραπτά.
Εκεί άρχισαν
να προσέχουν
το άρωμά του
αλλά μόνο
όταν τον ήπιαν
αναγνώρισαν
τη γεύση της ουσίας.
Τίποτα λιγότερο.
Είχαν προσέξει ότι ήταν
άλλος άνθρωπος
όταν μιλούσε
για την Ανθρωπότητα
αλλά δεν είχαν
καταλάβει αμέσως
πόση σημασία
έδινε σε κάθε άνθρωπο
ενώ φαινόταν
ασήμαντος για την κοινωνία
επειδή γι’ αυτόν
κάθε αθώος
άξιζε να ζήσει.
Κι αν  δεν άφηνε
κανέναν και καμία πίσω
ήταν για να μην καθυστερεί
η Ανθρωπότητα
αφού ζούσε και μέσα του.
Γι’ αυτό ήταν της βραδύτητας
για να μην υπάρχει καθυστέρηση.