80757 - Τα νέα δεδομένα

Ν. Λυγερός

Τα νέα δεδομένα
πρέπει να σε χαροποίησαν
γιατί είναι
μια διαδικασία
απελευθέρωσης
μιας ψυχής
που υποφέρει
χωρίς λόγο
ενώ αγαπά
μία ψυχή
από την αρχή
εκ φύσεως
και τίποτα
λιγότερο.