80762 - Αν προσφέρεις

Ν. Λυγερός

Αν προσφέρεις
χαρά
δεν είναι ανάγκη
να ζητάς
την άδεια
να χρησιμοποιείς
το έργο
αφού είναι
η φύση του
να χρησιμοποιείται
από τους άλλους
για τους άλλους.