80763 - Η μοιρασιά

Ν. Λυγερός

Η μοιρασιά
είναι φυσιολογική
όταν ανήκεις
στην Ανθρωπότητα
γιατί βλέπεις
ότι το έργο
έχει δημιουργηθεί
για αυτόν
τον λόγο
αλλιώς
δεν θα είχε
κανένα
νόημα.