80772 - Η προετοιμασία

Ν. Λυγερός

Η προετοιμασία
της πτήσης
είχε όλα
τα στοιχεία
της πηγαίας
αγάπης
αφού κάθε
λεπτομέρεια
είχε διευθετηθεί
για να υπάρχει
η απόλαυση
της ομορφιάς
του ουρανού.
Έτσι το παράθυρο
ήταν άνοιγμα
στον κόσμο
χωρίς εμπόδια.