80775 - Στην πτήση

Ν. Λυγερός

Στην πτήση
εμφανίστηκε
γρήγορα
ο ήλιος
της αλήθειας
και τα τοπία
έγιναν
πιο φωτεινά.
Δεν έβλεπε
μόνο
τα βουνά
αλλά
και τα χωριά
των ανθρώπων
όσο απομονωμένα
και να ήταν
αφού είχε
τη μεγάλη
εικόνα.