80780 - Η μοναξιά της Λουτσίας

Ν. Λυγερός

Η μοναξιά της Λουτσίας
ήταν και η δύναμή της
αφού χάρη
σε αυτήν
είχε
κρατήσει
το δώρο
της βάπτισης
χωρίς
να το χαλάσει
το δόγμα
της θρησκείας
που δεν βλέπει
καμία ουσία
λόγω του δόγματος
της βαρβαρότητας.