80782 - Πέρα από το λευκό

Ν. Λυγερός

Πέρα από το λευκό
δεν φαίνεται
απολύτως
τίποτα
ενώ ξέρει
ότι από κάτω
υπήρχε
ένας ολόκληρος
κόσμος
που ζει
ενώ είναι
αόρατος
για κάποιον
που δεν είδε
ποτέ
αυτή τη χώρα
στο επίπεδο
των ανθρώπων.