80784 - Τα σύννεφα

Ν. Λυγερός

Τα σύννεφα
ήταν παχιά
κι είχε
την εντύπωση
ότι μπορούσε
να τα αγγίξει
τεντώνοντας
το χέρι του
έξω από το παράθυρο
του αεροσκάφους
και τελικά
κατά κάποιον τρόπο
αυτό έγινε
την ώρα
της προσγείωσης
αφού τα διέσχισε
με τρυφερότητα.