80786 - Είναι χαρά

Ν. Λυγερός

Είναι χαρά
να πρέπει
να βρίσκουμε
τι θες
χωρίς να το λες
και να το πετυχαίνουμε
για να χαρείς
τελικά
για να μεταχαρούμε
στη συνέχεια.
Έτσι μπορεί
και να μη θέλουμε
μια άμεση
έκφραση
για να χαρούμε
την έμμεση.