80790 - Δεν είχες προσέξει

Ν. Λυγερός

Δεν είχες προσέξει
τη βαθύτητα
των σκανδιναβικών
σημαιών
και δεν είχες
αντιληφθεί
το άλμα
που έγινε
για να φέρουν
τον σταυρό
με τέτοιο
τρόπο
και τόσους αιώνες
γι’ αυτό τώρα
μέσα στον χειμώνα
απολαμβάνεις
διαφορετικά μέλλον
της στρατηγικής τους.