80791 - Η ενίσχυση

Ν. Λυγερός

Η ενίσχυση
της Σουηδίας
και της Φινλανδίας
για την είσοδό τους
στο ΝΑΤΟ
πρέπει να είναι
ουσιαστική
κι όχι μόνο
συμβολική
γιατί το έχουν
ανάγκη
για να προστατευτούν
από τη βαρβαρότητα
της Ρωσίας
που λειτουργεί
κατά της Ευρώπης
συνολικά.