80794 - Με τις πέτρες

Ν. Λυγερός

Με τις πέτρες
της Αποκάλυψης
ανακάλυψες
την αξία
ενός κειμένου
που προσέχει
τον τρόπο
με τον οποίο
παρουσιάζει
την εσχατολογία
σε ανθρώπους
που δεν ξέρουν
καλά
πώς λειτουργεί
η ψυχή τους
με τα εμπόδια.