80796 - Η αναγνώριση του ήθους

Ν. Λυγερός

Η αναγνώριση του ήθους
είναι θεμελιακή
για τη βαθύτητα
γιατί πολύ απλά
δίχως αυτή
δεν μπορείς
να πας
εκεί
που είναι
το πρέπον
και παραμένεις
σε επίπεδο
που μπορείς
να φανταστείς
γιατί δεν έχεις
ανακαλύψει
το άνοιγμα.