80798 - Με το άγγιγμα

Ν. Λυγερός

Με το άγγιγμα
κατάλαβες
ότι τίποτα
δεν είναι
φυσιολογικό
όταν ζεις
ένα θαύμα
που κάνει
ο άλλος
διότι μόνο τότε
αντιλαμβάνεσαι
ότι δεν θα ήταν εφικτό
αν ήσουν
μόνος
εκείνη
τη στιγμή
που διαρκεί
μία ζωή.