80799 - Δίχως πρωτοβουλία

Ν. Λυγερός

Δίχως πρωτοβουλία
δεν υπάρχουν
γεγονότα.
Δίχως στρατηγική
δεν υπάρχουν
ιστορίες.
Δίχως νοημοσύνη
δεν υπάρχει
μέλλον.
Δίχως κοινωνία όμως
υπάρχει
η Ανθρωπότητα
ελεύθερη
και δημιουργική
πάντα
και παντού.