80800 - Πόσο χρόνο

Ν. Λυγερός

Πόσο χρόνο
σπαταλάς
πιστεύοντας
ότι κάνεις
κάτι
με τις κινήσεις
του Brown;
Πόσες πληγές
πληγώνεις
με τις ηλίθιες
κινήσεις
που σου επιβάλλει
η κοινωνία;
Δες απλώς
πόσο γρήγορα
προχωράμε
όταν βάζουμε
σπόρο
μόνο εκεί
που είναι
το πρέπον.