80803 - Ο διαχρονικός αγώνας

Ν. Λυγερός

Ο διαχρονικός αγώνας
δεν λειτουργεί
με τις μόδες
που υιοθετούν
με τόση άνεση
οι άνθρωποι
που προωθούν
το κενό
ενός πολιτικού
συστήματος
γιατί τα στρατόπεδα
εργασίας
είναι
τελικά
συγκέντρωσης
και θανάτου.