80806 - Μετά τη Γερμανία

Ν. Λυγερός

Μετά τη Γερμανία
ο προορισμός
ήταν η Ελλάδα
για ν’ αρχίσει
ο νέος κύκλος
της πολυκυκλικότητας
στη Σκήτη
της Λάρισας
αφού
ήταν το πρέπον
για τη συνέχεια
του έργου.
Αυτό σκέφτηκε
ενώ πετούσε
ακόμα
το αεροσκάφος.