80807 - Το όραμά μας

Ν. Λυγερός

Το όραμά μας
δεν περιορίζεται
στην υπόσταση
του Ελληνισμού
αλλά της ίδιας
της Ανθρωπότητας
αφού αυτή
είναι πάντα
το σημείο
αναφοράς
για τους ανθρώπους
του παρελθόντος
και του μέλλοντος
γι’ αυτό
συγκέντρωσε
τις δυνάμεις σου
σε αυτόν
τον κλειδωμένο
στόχο.