80808 - Ενώ θεωρείς

Ν. Λυγερός

Ενώ θεωρείς
ότι η συμμετρία
είναι θεμελιακή
ανακαλύπτεις
τώρα
ότι ο δεσμός
προκύπτει
από την ασυμμετρία
επειδή
έτσι λειτουργεί
ο Χρόνος
για να παράγει
το έργο.
Ο κύκλος
είναι συμμετρικός
το ίδιο κι η ευθεία
αλλά η έλικα
λύνει
το πρόβλημα
της κίνησης
συνδυάζοντας
τα δύο.