80840 - Πόση ώρα

Ν. Λυγερός

Πόση ώρα
θα καθίσεις
δίπλα
σε κάποιον
που σου μιλά
στη Γροιλανδία;
Ακόμα
κι έναν αιώνα
αν πρόκειται
για αποστολή
που ανήκει
στο έργο
της Ανθρωπότητας.
Έτσι αναζήτα
σε τι δίνουν
σημασία
οι Γροιλανδοί
για να γίνει
αξία.