80841 - Στη Γερμανία

Ν. Λυγερός

Στη Γερμανία
πρέπει να φας
τα διάφορα ψωμιά τους
γιατί πλέον ανήκουν
στην άυλη κληρονομιά
της Ανθρωπότητας.
Διότι έχεις απόδειξη
ότι έχουν παγκοσμιότητα.
Έτσι δεν τρως μόνο
ένα κομμάτι τοπικό
αλλά ένα
της Ανθρωπότητας
και τίποτα λιγότερο.
Κατά συνέπεια
αξιοποίησέ το
όσο περισσότερο
μπορείς.