80842 - Οι gay

Ν. Λυγερός

Οι gay
είναι μόνο
κοινωνική
μειονότητα
κι όχι βέβαια
πραγματική.
Διότι πολλοί
κρύβονται
για να μην υποστούν
τις κακοποιήσεις
τις κατηγορίες
και την καταδίκη
των κοινωνιών
που συμπεριφέρονται
σαν να ήταν
συνέχεια
των ναζιστικών
πεποιθήσεων.