80849 - Μία λύση

Ν. Λυγερός

Μία λύση
για το κυπριακό
που να βασίζεται
σε κοινά συμφέροντα
αυτή είναι
που θα πρέπει
να προταθεί
για το Κυπριακό
και αυτή
πρέπει να έχει
μέσα της
την εξόρυξη
του φυσικού αερίου
ως θεμελιακό
στοιχείο
μέλλοντος.