80850 - Η τρυφερότητα

Ν. Λυγερός

Η τρυφερότητα
είναι θεμελιακή
στον δεσμό
γιατί είναι
η απτή απόδειξη
ότι σέβεσαι
την άλλη ύπαρξη
ως ζωή
αλλά είναι
ταυτόχρονα
μια εφαρμογή
του αγαπάτε αλλήλους.
Είναι δακτυλισμός
που σέβεται, αγαπά
και παράγει χαρά
επειδή είναι
το πρέπον
για την ιπποσύνη.