80851 - Το μάθημα από τη Γερμανία

Ν. Λυγερός

Το μάθημα από τη Γερμανία
είχε μία καινοτόμα γεύση
γιατί μοιραστήκαμε
έναν Χωροχρόνο
που σπάνια γίνεται
εκτός βάσης
και γι’ αυτό
πολλαπλασιάστηκε
η χαρά
με τη μεταχαρά
γιατί πίνουμε
από την ίδια πηγή
της γνώσης
του παρελθόντος
της Σάγκας του Φωτός.