80854 - Η γέφυρα

Ν. Λυγερός

Η γέφυρα
ήταν τόσο σημαντική
που χρειάστηκε
να ενωθούν
ο Μαθητής
κι ο Δάσκαλος
για να πάρουν
ένα κομμάτι
από το φως της
για να γίνει
φωτογραφία
που κρατά
μέσα της
την αόρατη μνήμη
του έργου
το παρελθόν
για το μέλλον.