80855 - Το κλικ

Ν. Λυγερός

Το κλικ
ήταν χαρακτηριστικό
του Μαθητή
αφού δεν είπε
ότι έβγαλε
φωτογραφία
αλλά συνέχισε
να είναι
τα δάκτυλα
του Δασκάλου
την κρίσιμη στιγμή
για να ζήσει
ακόμα
και το ύφος
της γέφυρας
στη μνήμη
των ανθρώπων.