80868 - Η βοήθεια της βοήθειας

Ν. Λυγερός

Η βοήθεια της βοήθειας
αρχίζει πραγματικά
όταν συμφωνείς
για την ύπαρξη
της αρμονίας
διότι
έτσι θα δώσεις
σημασία
και στα προβλήματα
των άλλων
γιατί μόνο
με αυτόν τον τρόπο
θα υποστηρίξεις
τους αθώους
που έχουν
ανάγκη
να σωθούν.