80869 - Η εκκλησία

Ν. Λυγερός

Η εκκλησία
δεν είναι
ιδιοκτησία
κανενός
γιατί
τα θεμέλιά της
είναι από την αρχή
διότι αυτό ήταν
το θέλημα
του Χριστού
για να υπάρξει
η διάδοση
του φωτός
πέρα
από κάθε
εμπόδιο
και να ζήσει
η πίστη.